Klinik Bantlama / Kinezyolojik Bantlama

Klinik bantlama / Kinezyolojik bantlama tekniği ve kinezyolojik bant 1973 yılında Japon kiropraksi ve akupunktur uzmanı Dr. Kenzo Kase tarafından geliştirilmiştir.

Klinik bantlama, avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda tanınmaya başlamış özel bir tedavi ve bantlama yöntemidir. Yöntem bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık problemleri yanında ortopedik ve nörolojik problemler ile cerrahi sonrasında da kullanılabilen bir tedavi seçeneğidir ve her geçen gün kullanım alanı genişlemektedir.

Kinezyolojik bantlama teorik olarak, cildi yukarı kaldırıp deri ile kasların arasındaki boşluğu arttırmakta ve bölgede oluşan basıncı hafifletmektedir. Yaralanma bölgesinde azalan basınç kan dolaşımının artışı ile sonuçlanır ve böylece lenfatik drenaj oluşur. Dolaşım sisteminde yaratılan bu etki yaralanma bölgesindeki gerginlik ve hassasiyetin giderilmesinin yanında bölgede deri altında var olan ağrı reseptörlerinin uyarılmasını da önler, böylece ağrısız hareket etme imkânı sağlanmış olur.

Kinezyolojik bantların esneyebilme özelliği yorgun, zayıf ya da yaralanmış kaslara fiziksel yardım oluşturmak üzere de kullanılmaktadır. Diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılarak başarı oranı artırılabilmektedir. Rijit bantlarda olduğu gibi herhangi bir ilaç içermez ve uygulayanın özel eğitimini gerektirir.

  • Ağrı ve adale yorgunluğunu hafifletir
  • İnflamasyonu azaltırken, süperfisyal aktivasyon yolu ile sirkülasyonu ve lenfatik akışı geliştirir
  • Adale gerilimi azaltma ve zayıflamış adaleyi güçlendirme yoluyla adale fonksiyonunu düzeltir
  • Eklemlerin yanlış sıralamasını düzeltir
  • Hareketler ve postür ile ilgili farkındalığı artırır
  • Vücutla çalışarak normal hareket imkanına izin verir ve arttırır
  • En uygun kuvveti yaratmak için uzunluğu/gerilimi normalleştirebilir
  • Doku iyileşmesini destekler ve geliştirir
  • Mekanik reseptörlerde inflamasyonu ve basınıcı düşürür